Βίντεο – Γεύσεις και Οίνος – 2η Δραμοινογνωσία

Βίντεο – Γεύσεις και Οίνος – 2η Δραμοινογνωσία


Η συμμετοχή της αλλαντοποιίας Βόρειος Ελλάς στην εκπομπή Γεύσεις και Οίνος στα πλαίσια της 2ης Δραμοινογνωσίας.

 

Κοινοποιήστε