Βεβαίωση Ελληνικής Επιχείρισης “ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ”

Βεβαίωση Ελληνικής Επιχείρισης “ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ”


Η αλλαντοποιία Βόρειος Ελλάς εξασφάλισε τη Βεβαίωση Ελληνικής Επιχείρισης που εκδίδει ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός “ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ”. Η βεβαίωση με τη σειρά της εξασφαλίζει πως η επιχείριση πληροί τις προϋποθέσεις του οργανισμού:

  • Το μετοχικό κεφάλαιό της ανήκει σε ποσοστό τουλάχιστον 50% σε Έλληνες, Κυπρίους ή ομογενείς.
  • Οι Έλληνες εργαζόμενοι στην επιχείρηση είναι περισσότεροι του 70% του συνολικού αριθμού των απασχολούμενων.
  • Τα προϊόντα της έχουν ελληνική προέλευση σε ποσοστό περισσότερο από το 50% της αξίας τους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία  η  στήριξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, των Ελλήνων επιχειρηματιών και εργαζόμενων.  Αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες βοηθάμε την οικογένειά μας, τους συγγενείς, τους φίλους, τους δικούς μας ανθρώπους. Δίνουμε ανάσα ζωής στην ελληνική οικονομία. Στην Ελλάδα που όσο και αν κάποτε μας θυμώνει, της αξίζει να τη στηρίξουμε. Γιατί είναι η δική μας πατρίδα που έρχεται από πολύ παλιά και έχει δικαίωμα στο μέλλον.

– ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κοινοποιήστε